NAŠA ADRESA

remeselné družstvo Bývame Zdravo

Východná 621
032 32 Východná
IČO: 51062836
DIČ: 2120580781
IČ DPH: neplatca
IBAN: SK1102000000003866170653

Zdravé Domy s.r.o.

Dravce 3
053 14 Dravce
IČO: 54131782
DIČ: 2121581022
IČ DPH: SK2121581022
IBAN: SK10 0200 0000 0045 2254 7458

Výrobná hala:

Popradska cesta 34 
Levoča

Kontakt

Email: marek.rabik@byvamezdravo.sk
Telefón: +421 911 854 038

BÝVAME ZDRAVO

KONTAKTUJTE NÁS