INVESTUJTE DO PREDSTIHU

Keď plánujete stavbu alebo rekonštrukciu, predbežná konzultácia môže byť rozdielom medzi úspechom a nákladnými komplikáciami. Predchádzajte budúcim prekážkam tým, že sa vopred vybavíte správnymi informáciami a poradenstvom.

Ako Vám môžeme pomôcť:

V našom tíme máme širokú sieť odborníkov z rôznych oblastí stavebníctva a dizajnu. Ponúkame odborné poradenstvo pri:

  • Výbere nehnuteľnosti
  • Plánovaní stavieb a rekonštrukcií
  • Navrhovaní interiéru a celkovom dizajne

Konzultácie pre investorov:

  • Pred kúpou nehnuteľnosti
  • Pred rekonštrukciou starých domov
  • Počas celého priebehu stavby

Cena: 30 €/hodina + doprava 0,50€/km* (*V prípade uzavretia zmluvy môže byť cena konzultácie odrátaná z celkovej ceny zákazky)

Odborné poradenstvo pre architektov a stavbárov:

  • Kombinovanie a využitie prírodných materiálov
  • Technické detaily stavieb
  • Poradenstvo pri tvorbe projektu

Cena: 50 €/hodina + doprava 0,50€/km

Marek Rabik