Tradičné remeslá v súčasnom svete:

Most medzi minulosťou a budúcnosťou

Oživujeme tradičné remeslá, lebo sú skvostom našej kultúry, výsledkom poznatkov našich predkov a spájajú nás so storočiami minulými. Je naším poslaním udržiavať túto tradíciu živú a prenášať ju na budúce generácie tak, aby naša krajina a jej stavby zostali nadčasovým pôvabom.

HANDCRAFTED WITH INTEGRITY

Naša ponuka:

Veríme v silu vedomostí a praktických skúseností. Preto sa snažíme vytvárať platformy, kde sa môžu znalosti a zručnosti deliť.

  • Organizujeme tematické workshopy na staveniskách a víkendové semináre v edukačných strediskách.
  • Reprezentujeme remeslá na rôznych jarmokoch a veľtrhoch, kde prezentujeme prírodné stavebné materiály a ponúkame odborné poradenstvo.
  • Vystupujeme s prednáškami na rôznych festivaloch a konferenciách, kde šírime vedomosti o tradičných technikách.
  • Zúčastňujeme sa besied a diskusií, kde diskutujeme o význame a výzvach remesiel v dnešnej dobe.
  • Spolupracujeme na organizovaní osvetových a vzdelávacích podujatí pre širokú verejnosť.

Zážitky z workshopov: „Víkend plný učenia a praktických skúseností! Vďaka Marekovi Rabikovi sme nielen získali cenné informácie, ale aj vyskúšali si v praxi prípravu a aplikáciu hlinenej omietky.“